Đấu Phá Thương Khung - Thiên Tằm Thổ Đậu - Phẩm sách lưới
  • Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
  • Số lượng từ: 529.28 Vạn chữ
  • Đến từ: Qidian tiểu thuyết
  • Nhãn hiệu: Đấu phá Huyền huyễn Dị thế Nhiệt huyết YY
  • Chương mới nhất: Đấu Phá Thương Khung Đại kết cục
  • Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp
   90% Trở lên độc giả cảm thấy quyển sách đáng giá đề cử!

Thiên Tằm Thổ Đậu
Mạng lưới văn học thâm niên huyền huyễn tiểu thuyết tác gia

Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, có, vẻn vẹn sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí! Sách mới chế độ đẳng cấp: Đấu giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.
Top