Dán nội dung cần dịch ở đây!

UUKANSHU đang bị chặn IP truy cập nên tạm thời để đọc được trang này các bạn vui lòng tải file sau. (Y/c máy đã cài chrome, tải xong các bạn giải nén ra, click chuột phải vào file Vietphrase.bat và chọn "Run as Adminnistrator" là được ) VietPhrase Online

{{opition.total}} Từ khóa Nghĩa
{{(opition.page-1)*opition.size+ $index+1}} {{obj.Key}} {{obj.Value}}
  Thêm Name
  {{opition.total}} Từ khóa Nghĩa
  {{(opition.page-1)*opition.size+ $index+1}} {{obj.Key}} {{obj.Value}}
   Thêm Hán Việt
   {{opition.total}} Từ khóa Nghĩa
   {{(opition.page-1)*opition.size+ $index+1}} {{obj.Key}} {{obj.Value}}
    Thêm VietPhrase
    {{opition.total}} Từ khóa Nghĩa
    {{(opition.page-1)*opition.size+ $index+1}} {{obj.Key}} {{obj.Value}}
     Thêm Name
     Dữ liệu trùng là dữ liệu có cả trong file Name và file VietPhrase